Obdobné problémy jako sušická nemocnice má i

PETICE za záchranu a obnovu provozu Nemocnice Sušice o. p. s. a dalších malých nemocnic

Nemocnici má Sušice již od 17. století, v modernější podobě pak přes 100 let. V letech 1998-2002 byla nemocnice velmi efektivně zrekonstruována a dále fungovala k plné spokojenosti regionu. Hospodařila bezztrátově nebo s jen minimální ztrátou, a to v podmínkách, kdy malé „bezvýznamné“ nemocnice za stejné výkony dostávají i několikanásobně menší úhradu než nemocnice velkých měst.

Nové zastupitelstvo přesto dospělo k názoru, že nedokáže nemocnici dobře řídit ani se vyrovnat s vnějšími podmínkami, a rozhodlo se nemocnici v roce 2015 pronajmout. Na základě prezentace se nájemcem nemocnice stala společnost NEMOS Sokolov, s.r.o. V následujících dvou letech se situace nemocnice v Sušici začala postupně zhoršovat: nájemce (nejprve NEMOS, později PENTA, která NEMOS v r. 2017 koupila) začal rušit zdravotnické služby, k jejichž poskytování měla nemocnice registrace: chirurgické a dětské lůžkové oddělení, došlo i k omezení chirurgické ambulance.

Zrušením těchto služeb se zhoršila dostupnost základní nemocniční péče pro celé Sušicko. V regionu žije na 40 tisíc obyvatel, tento počet prakticky trvale zvyšují návštěvníci Šumavy až na dvojnásobek; spádová oblast má na 800 km2, dojezdové vzdálenosti do Sušice dosahují až 35 km při převýšení přes 700 m, cesty do náhradních nemocnic v Klatovech nebo ve Strakonicích přesahují 70 km. Vzhledem k rekreačnímu charakteru spádové oblasti je výrazně zvýšena potřeba akutní zdravotní péče, zvláště chirurgického a interního charakteru. Omezením činnosti sušické nemocnice dochází k přetěžování náhradních nemocnic; dlouhé jízdy blokují sanitky, takže ty pak nejsou k dispozici pro vážnější případy.

Tyto skutečnosti vyvolaly Petici za obnovu základní péče v sušické nemocnici. Petice byla určena vedení města Sušice a podepsalo ji přes 5 tisíc osob. Zastupitelé ji však pouze vzali na vědomí, a to ještě ve zkráceném znění na podpisových arších.

Vzhledem k tomu, že během dvouletého pronájmu přišla nemocnice o značnou část svého provozu, a tedy i o významné kvantum výkonů, hrozí nebezpečí, že zdravotní pojišťovny odmítnou s Nemocnicí Sušice uzavřít smlouvy na výkony, o něž nemocnice v době činnosti nájemce přišla.

Cílem petice je zachovat sušickou nemocnici a obnovit původní rozsah služeb, a zajistit perspektivu i pro další malé nemocnice. Proto

žádáme Senát České republiky, aby:

  1. Podpořil obnovení akutní nemocniční péče v Nemocnici Sušice o. p. s.;
  2. intervenoval u zdravotních pojišťoven, aby byly vstřícné a ochotné s Nemocnicí Sušice o. p. s. uzavřít smlouvy, které umožní vrátit její původní funkčnost;
  3. vyvinul tlak na zákonodárce, aby napravili nespravedlnost, kdy za stejné výkony jsou různé nemocnice honorovány různě, neboť to je jeden z hlavních problémů sušické nemocnice i dalších malých regionálních nemocnic;
  4. inicioval napravení zásadních systémových chyb ve zdravotnictví a v používání zdravotního pojištění, neboť jsou to zejména systémové chyby, které způsobují podfinancování a krizi celého zdravotnictví;
  5. podporoval zachování zdravotní péče i v dalších malých regionálních nemocnicích.

Děkujeme.

Dne 21. 5. 2018, petiční výbor

Za všechny, kteří jsou podepsáni pod touto peticí, jednají členové petičního výboru „Za záchranu a obnovu provozu Nemocnice Sušice o. p. s. a dalších malých nemocnic“